Dai-Ikkyo (The First Grouping)

de-ashi-harai hiza guruma sasae tsurikomi ashi uki goshi osoto gari ogoshi o uchi gari seoinage
De-Ashi-Barai Hiza-Guruma Sasae-Tsurikomi-Ashi Uki-Goshi Osoto-Gari O-Goshi Ouchi-Gari Seoi-Nage

Dai-Nikyo (The Second Grouping)

kosoto gari kouchi gari koshi guruma tsurikomi goshi okuri ashi harai tai otoshi harai goshi uchi mata
Kosoto-Gari Kouchi-Gari Koshi-Guruma Tsurikomi-Goshi Okuri-Ashi-Barai Tai-Otoshi Harai-Goshi Uchi-Mata

Dai-Sankyo (The Third Grouping)

Kosoto-Gake Tsuri-Goshi Yoko-Otoshi Ashi-Guruma Hane-Goshi Harai-Tsurikomi-Ashi Tomoe-Nage Kata-Guruma

Dai-Yonkyo (The Forth Grouping)

Sumi-Gaeshi Tani-Otoshi Hane-Makikomi Sukui-Nage Utsuri-Goshi O-Guruma Soto-Makikomi Uki-Otoshi

Dai-Gokyo (The Fifth Grouping)

Osoto-Guruma Uki-Waza Yoko-Wakare Yoko-Guruma Ushiro-Goshi Ura-nage Sumi-Otoshi Yoko-Gake